23. juni, 18. august og 8. september

Smag på klosterhaven

Indtag duftene fra den blomstrende klosterhave og smag på forskellige klosterprodukter – både medicinske urter, øl og marmelader fra europæiske klostre. Hør fortællinger om planterne i klosterhaven i Esrum og rundt om i Europa.

Hvordan brugte munkene planterne medicinsk? Hvad virkede og hvad virkede ikke?
Hvor stammer planterne fra? Hvordan dyrkede munkene jorden? Og hvilket syn havde munkene på naturen?

Lær hvordan munkene ved Esrum Kloster har dyrket grønt, frugt og urter til at forsyne klosterets køkken og deres sygepleje i de mange haver

Billetter

Søndag d. 23. juni

Kl. 14.00 - 15.30

Voksen

198 kr.

Søndag d. 18. august

Kl. 14.00 - 15.30

Voksen

198 kr.

Søndag d. 8. september

Kl. 14.00 - 15.30

Voksen

198 kr.

Smag på klosterhaven

Ved ‘Smag på Klosterhaven’ skal I både smage, sanse og lære om klosterhaven. De mange planter, frugter og urter i haven har haft hver deres funktion i klosterets storhedstid, og vi fortæller, hvordan munkene har brugt dem både i køkkenet og i deres sygepleje.

I smager både på urterne i haven samt øl, marmelade og andre produkter produceret på levende klostre i Europa af nonner og munke, der viderefører gamle håndværk og traditionelle opskrifter. I vil lære, hvilke helende effekter planterne havde i følge munkenes overbevisning og få en masse historier med et glimt i øjet.

De mange haver

Munkenes ønske om at leve afsondret fra omverdenen betyder også, at de skal være selvforsynende. De har derfor dyrket grønt, frugt og urter til at forsyne klosterets køkken i deres mange haver.

Sandsynligvis har der været et væld af forskellige brugshaver inden for klostermurene. Man må dog også forestille sig, at store arealer uden for murene er blevet brugt til havebrug, så haverne har strakt sig på højdedragene uden for klostermurene, ved vandene og endda rundt omkring ved klosterets ladegårde.

Planternes egenskaber

I følge munkene havde alle planter en egenskab og kunne bruges til at behandle sygdomme. Munkene kendte til omkring 250 lægeplanter, som de bearbejdede til brug i deres sygepleje. De benyttede både rod, frø, blade, frugter og både friske og tørre plantedele.

Kost og medicin var to sider af samme sag. Munkene mente, at indtagelse af de forskellige planter, frugter og urter i haven kunne have en helende effekt på syge patienter.

Filter

Smag på klosterhaven
23. juni, 18. august og 8. september

Smag på klosterhaven

Indtag duftene fra den blomstrende klosterhave og smag på forskellige klosterprodukter
Læs mere
Mølledag
29. og 30. juniDet sker

Mølledag

Kom og oplev den historiske vandmølle på vores mølledage. Her starter møllelauget møllen, så I kan opleve de fascinerende, snurrende møllehjul og høre om møllens historie.
Læs mere
Sommerferie: Skolen for alkymister
Alle dag i uge 27-32Det sker

Sommerferie: Skolen for alkymister

I hele skolernes sommerferie kan børnene blive en del af 'Skolen for Alkymister', hvor de skal prøve kræfter med de fire elementer: Vand, ild, jord og luft.
Læs mere