Skip to main content

Klosterets historie

Esrum kloster

En bygning fuld af danmarkshistorie

Esrum Kloster havde gennem hele middelalderen, fra de første munke kom hertil i 1151 og frem til midten af 1500-tallet, en stor magt i samfundet; både religiøs, politisk og økonomisk. Bygningen, der står tilbage, gemmer på utallige historier om menneskers liv gennem 900 år.

Franske munke kommer til Esrum

I år 1151 kommer en ny kultur til Esrum. Franske munke fra cistercienserordenen spreder sig over det meste af Europa, og Esrum er ét af de udvalgte steder. Området er som skabt til cistercienserne: De grundlægger altid nye klostre i afsides ådale, hvor naturen er rig på ressourcer. Cistercienserne får jorden af ærkebiskop Eskil af Lund. Han er optaget af at styrke forbindelserne til en af Europas mest succesfulde og magtfulde klosterordener.

Hvem var Cistercienserordenen?

Munkene på Esrum Kloster var cisterciensere. En orden, der opstår i Frankrig i år 1098. De udspringer fra en allerede eksisterende klosterorden; Benediktinerne. Cistercienserne ønskede at leve et regelsundet liv, der ud over bøn, også havde mere fokus på håndens arbejde. De levede under mottoet Ora et Labora – Bed og arbejd. De levede efter Benedikts regel – en bog med 73 regler for klosterlivet.

Klosterets storhedstid

Læs mere om danske middelalderklostre

Kongen overtager klosteret

Læs mere om Reformationen

Kongelige heste og mølledrift

Læs mere om de danske møllers historie

Et hjem for mennesker og genstande

Læs mere om klosterbygningens historie på Trap Danmark

Oberstindens hjem åbnes for publikum

Læs om vores vision

Menneskelige aftryk gennem 900 år