Skip to main content

Om Esrum Kloster & Møllegård

Hvem er vi

Vi er en kulturhistorisk oplevelsesattraktion i Nordsjælland

Esrum Kloster rummer forskellige udstillinger om cistercienserordenen og klostrets magtposition i middelalderen. Møllegården består både af en café, klosterbutik og vandmølle. Esrum Kloster & Møllegård huser den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden og Nationalpark Kongernes Nordsjællands sekretariat.

Vores vision

Esrum Kloster & Møllegårds vision er at være et sted for alle, hvor kulturarv og naturoplevelser smelter sammen. Vi bevarer og formidler stedets kultur- og naturarv, der knytter sig til bygninger, natur og landskab. Vi laver oplevelser, der skaber en effekt hos de mennesker, der besøger os. Alle vores events tager udgangspunkt i samfundsstruktur og magtforhold, menneskets eksistens og naturens ressourcer. Sammen med samarbejdspartnere og frivillige, laver vi oplevelser året rundt, både i hverdagen, i skolernes ferier og i højtider.

Tre temaer

Klosteret har været et magtcentrum både for cistercienserordenen og kongeslægten. Liv er blevet dedikeret til troen bag klostermurene og naturen har spillet en afgørende rolle for alle, der har levet her. Samfundsstruktur og magtforhold, menneskets eksistens og naturens ressourcer er derfor omdrejningspunkt for alle events på Esrum Kloster & Møllegård i dag.

Menneskets eksistens

Samfundets strukturer og magtforhold

Naturens ressourcer

Vores formål