Skip to main content

Privatlivspolitik

Esrum Kloster og Møllegård CVR-nr. 26363268 er dataansvarlig for de oplysninger, vi behandler om dig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med lovgivningen.

Vi tager din databeskyttelse alvorligt, og vi har derfor vedtaget denne privatlivspolitik, der fortæller dig, hvordan vi behandler dine personoplysninger.

Kontaktoplysninger

Hvis du ønsker at kontakte os angående vores behandling af dine personoplysninger, kan du gøre det på:

Esrum Kloster og Møllegård
Klostergade 12, 3230 Græsted
Tlf.: 4836 0400
E-mail: kloster@esrum.dk

Behandling af personoplysninger

Personoplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Esrum Kloster og Møllegård behandler dine personoplysninger. Vi indsamler kun oplysninger om dig, som er nødvendige og behandles med et formål, og vi behandler altid dine personoplysninger fortroligt.

 

Datasikkerhed

Vi har truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at sikre dine oplysninger mod hændelig eller ulovlig tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller uautoriseret adgang. Vi sikrer, at behandlingen kun kan finde sted, når alle databeskyttelsesprincipper er opfyldt.

 

Vi holder data ajour

Da vores service er afhængig af, at dine personoplysninger er korrekte og opdaterede, beder vi dig oplyse os om relevante ændringer i dine personoplysninger. Du kan benytte kontaktoplysningerne ovenfor til at meddele os dine ændringer, så sørger vi for at opdatere dine personoplysninger. Hvis vi selv bliver opmærksomme på, at dine personoplysninger ikke er korrekte, opdaterer vi oplysningerne og giver dig meddelelse herom.

Nedenfor kan du se, på hvilke grundlag vi behandler dine oplysninger, til hvilket formål, og i hvor lang tid vi opbevarer dem.

 

Hjemmesidebesøgende

Når du besøger vores hjemmeside, behandler vi følgende personoplysninger om dig:

 • Oplysninger om IP-adresse

Vi indsamler personoplysninger om hjemmesidebesøgende med følgende formål:

 • For at sikre optimal drift af vores hjemmeside – Nødvendige cookies
 • For at gøre din brug af hjemmesiden mest relevant for dig – Præferencecookies
 • At indsamle statistik for brug af vores hjemmeside til analytiske formål – Statistiske cookies
 • At optimere relevansen af annoncering – markedsføringscookies

Vi indsamler oplysningerne på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har givet samtykke via cookiebanner (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).
 • Vores legitime interesse, som er at kunne administrere vores hjemmeside (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Vi opbevarer oplysningerne i det tidsrum lovgivningen tillader, og vi sletter dem, når de ikke længere er nødvendige. Perioden afhænger af karakteren af oplysningen og baggrunden for opbevaringen. Typisk vil personoplysninger for hjemmesidebesøgende blive slettet efter en årlig revidering.

 

Kontakt og service

Når du henvender dig til os pr. mail, telefon eller pr. almindeligt brev, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • Dine kontaktoplysninger samt indholdet af din henvendelse.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har samtykket til at vi må behandle dine oplysninger (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a)
 • Vi behandler dine oplysninger for at kunne yde dig en service i forbindelse med en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

Dine personoplysninger slettes, når formålet med opbevaringen af personoplysningerne ikke længere er gældende. Dette vurderes konkret ud fra den specifikke henvendelse og henvendelsens karakter. Vi behandler alene de oplysninger, du har indsendt, og vi indhenter ikke yderligere oplysninger.

 

Køb og salg

Når vi sælger til dig eller køber af dig, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • Almindelige oplysninger til kontakt, fakturering og lign.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vi behandler dine oplysninger baseret på opfyldelse af en kontrakt eller en anmodning forud for indgåelse af en kontrakt (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b)

Oplysninger indsamlet i forbindelse med køb eller salg vil som udgangspunkt blive slettet, når vi har leveret den ydelse, du har købt, medmindre der foreligger en konkret grund til at gemme oplysningerne i et længere tidsrum, f.eks. en garantiperiode, hvis du eller vi skulle få behov for at reklamere.

Vi skal opbevare regnskabsmateriale i 5 år fra udgangen af det regnskabsår som købet eller salget vedrører.

 

Sociale Medier

Når du vælger at følge eller like os på de sociale medier Facebook, LinkedIn, Instagram, vil du se/modtage nyheder fra os via de sociale medier.

Når du liker og / eller følger os, behandler vi følgende oplysninger om dig:

 • dit navn

Formålet med at anvende de sociale medier er at holde interesserede følgere opdaterede på bl.a. på relevante post på de sociale medier, fx tilbud, nye områder, opmærksomhedspunkter mv.

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Vores interesse i markedsføring (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f)

 

Nyhedsbrev

Når du melder dig til at modtage vores nyhedsbrev, indsamler vi følgende oplysninger om dig:

 • E-mail og navn

Vi behandler disse oplysninger på følgende behandlingsgrundlag:

 • Du har samtykket til, at vi må sende dig nyhedsbrevet (databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a)

Dine personoplysninger slettes, når du trækker dit samtykke tilbage. Det er frit for dig at trække dit samtykke tilbage, og du kan benytte kontaktoplysningerne i toppen, hvis du ønsker at trække dit samtykke tilbage.

 

Rekruttering

Hvis du søger en stilling ved os, vil vi behandle de oplysninger, som fremgår af din ansøgning, CV og andre medsendte dokumenter. Det er ikke nødvendigt, at du skriver CPR-nummer.

Formålet med at behandle personoplysninger om dig i rekrutteringsprocessen er at vurdere, om du er en kvalificeret kandidat til en ledig stilling hos os.

Vi behandler dine oplysninger på baggrund af vores legitime interesse, som er at vurdere dine kvalifikationer og kompetencer i forhold til den opslåede stilling (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra f).

Ansøgning og bilag kan gemmes i op til 6 måneder, efter rekrutteringsprocessen er afsluttet, hvorefter dine oplysninger vil blive slettet. Formålet med opbevaring efter endt rekrutteringsforløb er at sikre interesser i tilfælde af eventuelle indsigelser om diskrimination, forskelsbehandlinger o. lign. under rekrutteringsprocessen.

Ønsker vi at gemme din ansøgning med bilag, med henblik på mulig fremtidig ansættelse, sker dette på baggrund af dit samtykke (databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1, litra a).

 

Videregivelse af oplysninger

Vi benytter en række tredjeparter til opbevaring og behandling af oplysningerne, herunder leverandører af it-løsninger. Disse behandler udelukkende oplysninger på vores vegne og må ikke anvende dem til deres egne formål.

I relevante tilfælde videregives personoplysninger til bl.a. Den socialøkonomiske virksomhed Fonden Kilden, der driver caféen på Esrum Kloster & Møllegård, banker, revisor og advokat.

Vi anvender databehandlere/leverandører til behandling af personoplysninger. Vi prioriterer leverandører fra EU, samt fra tredjelande, som EU Kommissionen har godkendt ift. beskyttelsesniveauet omkring personoplysninger, jf. databeskyttelsesforordningen art. 45.

 

Videregivelse af oplysninger til usikre tredjelande

Vi anvender desuden nogle databehandlere/leverandører i usikre tredjelande. Når tredjelandenes lovgivning ikke tilbyder den samme sikkerhed, som EU gør, har vi skærpede forpligtelser i beskyttelsen af dine data.

Hvis du vil vide mere om de overførselsgrundlag, som berører dig, kan du kontakte os på ovenstående kontaktpunkt.

 

Dine rettigheder

Du kan ved henvendelse til kontaktoplysningerne øverst på siden:

 • få indsigt i din personoplysninger
 • få berigtiget dine registrerede personoplysninger
 • få slettet personoplysninger om dig selv
 • få begrænset behandlingen af dine personoplysninger.
 • få udleveret dine personoplysninger (dataportabilitet) mhp. at overflytte til en anden dataansvarlig
 • gøre indsigelse mod behandlingen

 

Hvis du giver samtykke til os, er dit samtykke frivilligt, og det har ingen konsekvenser for dig, hvis samtykke ikke gives, kun gives til enkelte punkter eller senere tilbagekaldes.

Tilbagekaldelse af samtykket kan ske til enhver tid ved at benytte kontaktoplysningerne ovenfor.

Når du henvender dig med en anmodning om at gøre brug af ovenstående rettigheder, vil vi svare dig indenfor en måned. Hvis vi ikke kan imødekomme din anmodning, får du en begrundelse for det.

For at gøre brug af dine rettigheder, eller hvis du har spørgsmål til ovenstående, kan du henvende dig til os. Vores kontaktoplysninger finder du øverst på siden.

Hvis du efterfølgende er utilfreds med måden, hvorpå vi behandler dine oplysninger, har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet.